มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณรุ่งรดิศ ดำอินและเพื่อนๆ

คุณรุ่งรดิศ ดำอินและเพื่อนๆ มอบสิ่งของให้กับผู้ปกครองและน้องและทำกิจกรรมกับน้องๆ ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ