มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณรุ่งทิวา คณะรูป

คุณรุ่งทิวา คณะรูป มอบสิ่งของพร้อมเงิน 500 บาท ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ขอบมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ