มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณรีนาโต้ คุณจูเนียร์ คริสโซโลโก

คุณรีนาโต้ คุณจูเนียร์ คริสโซโลโก มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิากร เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ