มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณรัชนีวรรณ โค้วสุวรรณ

คุณรัชนีวรรณ โค้วสุวรรณ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ