มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณรักษณีย์ อริยจรัสธัญกุล

คุณรักษณีย์ อริยจรัสธัญกุล มอบน้ำดื่ม ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช่ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ