มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณรดามณี ชีกล่ำ และเพื่อนๆ

คุณรดามณี ชีกล่ำ คุณมนัชภร โลห์สำราญ เลี้ยงอาหารกลางวัน ผู้ปกครองและน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ