มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณรดาพัณณ์ เผือกเทศ และเพื่อนๆ

คุณรดาพัณณ์ เผือกเทศ และเพื่อนๆ มอบสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ