มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณยุวดี เฟื้งฟุ้ง

คุณยุวดี เฟื้งฟุ้ง เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558

IMG_2021 IMG_2037 IMG_2039 IMG_2041 IMG_2042 IMG_2044

 


ย้อนกลับ