มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณยศวีร์ ครบธีรวงศ์

คุณยศวีร์ ครบธีรวงศ์ มอบเงิน และสิ่งของ ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ