มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณยรรยง  สมิทธิธณสกุลและเพื่อนๆ

คุณยรรยง  สมิทธิธณสกุลและเพื่อนๆ มองเงินจำนวน 15,000 บาทให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ