มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณมิรา และเพื่อนๆ

คุณมิรา และเพื่อนๆ มอบของเล่น ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมของมูลนิธิฯต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ