มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณมินท์ธิตา วีรฉัตรพรชัย และครอบครัว

คุณมินท์ธิตา วีรฉัตรพรชัย และครอบครัวเลี้ยงอาการกลางวัน ในวันคล้ายวันเกิด ให้กับครอบครัวเด็กพิการ ที่มาทำกิจกรรม ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ