มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณมิญช์ภัส งามเกิดธีรสีส์

คุณมิญช์ภัส งามเกิดธีรสีส์ และคุณแม่ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ