มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณมาโนช เรืองภู่ และเพื่อนๆ

คุณมาโนช เรืองภู่ และเพื่อนๆ เลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับผู้ปกครอง และน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ พร้อมมอบสิ่งของจำเป็น ให้กับมูลนิธิฯด้วย ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ