มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณมนทกานต์   ศรีสำราญ และเพื่อนๆ

คุณมนทกานต์   ศรีสำราญ และเพื่อนๆเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการและมอบสิ่งของให้มูลนิธิฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมต่อไปขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ