มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณมณีรัตน บุญสร่อย

คุณมณีรัตน บุญสร่อย มอบสิ่งของ ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ปกครอง และน้องๆในความดูแล ของมูลนิธิฯ ต่อไป  ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ