มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณภูรดา มัยญะกิต

คุณภูรดา มัยญะกิต มอบเงิน ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไปขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ