มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณภาริตดา   โชติภาสพุทธิ

คุณภาริตดา   โชติภาสพุทธิ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ