มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณภัทรานิษฐ์ จันทร์ประทีปฉายและครอบครัว 

คุณภัทรานิษฐ์ จันทร์ประทีปฉายและครอบครัว  เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครอง และน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ