มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณภัทรลดา  มะลิผล และครอบครัว

คุณภัทรลดา  มะลิผล และครอบครัว มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ