มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณภัควัฒน์ ศิริงาน และเพื่อนๆ

คุณภัควัฒน์ ศิริงาน และเพื่อนๆ มอบสิ่งของให้ผู้ปกครอง และน้องๆพร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ