มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณภริน พูลเจริญและเพื่อน

คุณภริน พูลเจริญ และเพื่อน มอบข่าวสาร และเงิน ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ