มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณภรณ์ทิพน์  ตันเสนา และครอบครัว

คุณภรณ์ทิพน์  ตันเสนา และครอบครัว มอบสิ่งของและเงินให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิต่อไป ขอบคุณค่ะ


ย้อนกลับ