มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณภรณ์ทิพน์ ตันเสนา และครอบครัว

คุณภรณ์ทิพน์ ตันเสนา และครอบครัว มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ