มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณภควัฒน์ ศิริงาม และเพื่อนๆ

คุณภควัฒน์ ศิริงาม และเพื่อนๆ เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของให้กับน้องๆและผู้ปกครอง ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ