มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณพีชญวดี   พีระกัญญาพงค์

คุณพีชญวดี   พีระกัญญาพงค์ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ