มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณพิมพ์ประไพ เชิดชูไพ

คุณพิมพ์ประไพ เชิดชูไพ มอบเงินจำนวน  2,500 บาทเพื่อ สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับครอบครัวเด็กพิการ ที่มาฟื้นฟูที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ