มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณพัชรนันท์ สุวรรณหงษ์ และเพื่อนๆ

คุณพัชรนันท์  สุวรรณหงษ์ และเพื่อนๆ เลี้ยงอาหารกลาง ให้กับผู้ปกครองและน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558

IMG_0404 IMG_0407 IMG_0409 IMG_0410


ย้อนกลับ