มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณพัชนี อินทราชา และครอบครัว

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 คุณพัชนี  อินทราชา และครอบครัว บริจาคเงินและสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ