มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณพลอยและเพื่อนๆ

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560  คุณพลอยและเพื่อนๆ เลี้ยงอาหารกลางวันในวันคล้ายวันเกิด ให้กับผู้ปกครองและน้องๆ ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ