มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณพลอยคุณนิว และครอบครัว

คุณพลอยคุณนิว และครอบครัว มอบเงินและสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณค่ะ


ย้อนกลับ