มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณพนิตา หงษ์สุมาลย์ มอบสิ่งของ

คุณพนิตา หงษ์สุมาลย์ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ