มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณฝนและเพื่อนๆ

คุณฝนและเพื่อนๆเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการและมอบสิ่งของให้กับมูลนิธิฯเพื่อใช้ในกิจกรรมต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ