มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณผึ่ง และเพื่อนๆ

คุณผึ่ง และเพื่อนๆ เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและน้องๆและมอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะย้อนกลับ