มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณปูชิตา  วิธีนันทกิตต์ และครอบครัว

คุณปูชิตา  วิธีนันทกิตต์ และครอบครัว มอบเงินและสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณค่ะ


ย้อนกลับ