มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณปุณะฑริก   ปิยะปราโมทย์

คุณปุณะฑริก   ปิยะปราโมทย์ มอบเงินและไอศรีม ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ