มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณปีย์รดา  รัดต้นและเพื่อนๆ

คุณปีย์รดา  รัดต้นและเพื่อนๆ มอบสิ่งของ และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับผู้ปกครองและน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ  ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ