มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณปิยะวรรณ อยู่แช่มและครอบครัว

คุณปิยะวรรณ อยู่แช่มและครอบครัว เลี้ยงอาการกลางวันผู้ปกครอง และ น้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ