มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณปิยนุช พันธ์แก้ว

คุณปิยนุช พันธ์แก้ว มอบน้ำดื่มให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ