มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณปิยชัย ปานชุม

คุณปิยชัย ปานชุม มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ