มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณปาลิกา โมขะเวสและครอบครัว 

คุณปาลิกา โมขะเวส และครอบครัว  มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ

 

 

 


ย้อนกลับ