มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณประไพรพรรณ บุญมาก และเพื่อนๆ

คุณประไพรพรรณ บุญมาก และเพื่อนๆ มอบเงินสนับสนุนโครงการอาการกลางวัน และเลี้ยงไอศรีมผู้ปกครอง และน้อง ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ