มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณประเสริฐ  เกษมรัชตและเพื่อนๆ

คุณประเสริฐ  เกษมรัชตและเพื่อนๆ เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ