มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณประสิทธิ์ ภิรมย์ทอง และเพื่อนๆ

คุณประสิทธิ์  ภิรมย์ทอง และเพื่อนๆเลี้ยงอาการกลางวันผู้ปกครองและน้องๆ ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558

IMG_9881 IMG_9889 IMG_9891


ย้อนกลับ