มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณประภาพร  ดุษฎีฒิกุล และคุณพนมขวัญ  เล้าตระกุล

คุณประภาพร  ดุษฎีฒิกุล และคุณพนมขวัญ  เล้าตระกุล มอบข้าวสาร ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ