มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณปรรณวิสิฐ บวรศักย์ชู และเพื่อนๆ

คุณปรรณวิสิฐ บวรศักย์ชู และเพื่อนๆเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครอง และน้องๆ ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณค่ะ 


ย้อนกลับ