มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณปนัดนา ถิรวัฒนพงศ์

คุณปนัดนา ถิรวัฒนพงศ์ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมมูลนิธิฯต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ