มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณปณิชา ปาลวัฒน์

คุณปณิชา ปาลวัฒน์ มอบขนมให้กับน้องๆ และผู้ปกครองที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ