มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณปฎิการ  จันทรศิริตาร

คุณปฎิการ  จันทรศิริตาร มอบสิ่งของให้ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณค่ะ


ย้อนกลับ