มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณ(บี)มานิกา อรรถกรศิริโพธิ์ และครอบครัว

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 คุณ(บี)มานิกา อรรถกรศิริโพธิ์ และครอบครัว เลี้ยงอาการกลางวันและมอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ